7905UG/GNP42/L606Q1 NTN bearing

Bearing 7905UG/GNP42/L606Q1

Angular contact ball bearings 7905UG/GNP42/L606Q1

Bearing number : 7905UG/GNP42/L606Q1

Size (mm) : 25x42x9

Brand : NTN

Bore Diameter (mm) : 25

Outer Diameter (mm) : 42

Width (mm) : 9

Bearing dimensions and specification in NTN catalogue:

d - 25 mm

D - 42 mm

B - 9 mm

C - 9 mm

Angle (α) - 20 °

Weight - 0,04 Kg

NTN 7905UG/GNP42/L606Q1 Bearing Advantage NTN 7905UG/GNP42/L606Q1 Bearing Package NTN 7905UG/GNP42/L606Q1 Bearing Fast Delivery NTN 7905UG/GNP42/L606Q1 Bearing Service