7001UCDB/GNP5 NTN bearing

Bearing 7001UCDB/GNP5

Angular contact ball bearings 7001UCDB/GNP5

Bearing number : 7001UCDB/GNP5

Size (mm) : 12x28x16

Brand : NTN

Bore Diameter (mm) : 12

Outer Diameter (mm) : 28

Width (mm) : 16

Bearing dimensions and specification in NTN catalogue:

d - 12 mm

D - 28 mm

B - 16 mm

C - 16 mm

Angle (α) - 15 °

Weight - 0,042 Kg

NTN 7001UCDB/GNP5 Bearing Advantage NTN 7001UCDB/GNP5 Bearing Package NTN 7001UCDB/GNP5 Bearing Fast Delivery NTN 7001UCDB/GNP5 Bearing Service