70M6DB/GMP5 NTN bearing

Bearing 70M6DB/GMP5

Angular contact ball bearings 70M6DB/GMP5

Bearing number : 70M6DB/GMP5

Size (mm) : 6x17x12

Brand : NTN

Bore Diameter (mm) : 6

Outer Diameter (mm) : 17

Width (mm) : 12

Bearing dimensions and specification in NTN catalogue:

d - 6 mm

D - 17 mm

B - 12 mm

C - 12 mm

Angle (α) - 20 °

Weight - 0,012 Kg

NTN 70M6DB/GMP5 Bearing Advantage NTN 70M6DB/GMP5 Bearing Package NTN 70M6DB/GMP5 Bearing Fast Delivery NTN 70M6DB/GMP5 Bearing Service