QJ312NR NTN bearing

Bearing QJ312NR

Angular contact ball bearings QJ312NR

Bearing number : QJ312NR

Size (mm) : 60x130x31

Brand : NTN

Bore Diameter (mm) : 60,000

Outer Diameter (mm) : 130,000

Width (mm) : 31,000

Bearing dimensions and specification in NTN catalogue:

d - 60,000 mm

D - 130,000 mm

B - 31,000 mm

C - 31,000 mm

Weight - 1,717 Kg

NTN QJ312NR Bearing Advantage NTN QJ312NR Bearing Package NTN QJ312NR Bearing Fast Delivery NTN QJ312NR Bearing Service