7010UG/GMP42/15KQTQ NTN bearing

Bearing 7010UG/GMP42/15KQTQ

Angular contact ball bearings 7010UG/GMP42/15KQTQ

Bearing number : 7010UG/GMP42/15KQTQ

Size (mm) : 50x80x16

Brand : NTN

Bore Diameter (mm) : 50

Outer Diameter (mm) : 80

Width (mm) : 16

Bearing dimensions and specification in NTN catalogue:

d - 50 mm

D - 80 mm

B - 16 mm

C - 16 mm

Angle (α) - 20 °

Weight - 0,26 Kg

NTN 7010UG/GMP42/15KQTQ Bearing Advantage NTN 7010UG/GMP42/15KQTQ Bearing Package NTN 7010UG/GMP42/15KQTQ Bearing Fast Delivery NTN 7010UG/GMP42/15KQTQ Bearing Service