7334DBC3P5 NTN bearing

Bearing 7334DBC3P5

Angular contact ball bearings 7334DBC3P5

Bearing number : 7334DBC3P5

Size (mm) : 170x360x144

Brand : NTN

Bore Diameter (mm) : 170

Outer Diameter (mm) : 360

Width (mm) : 144

Bearing dimensions and specification in NTN catalogue:

d - 170 mm

D - 360 mm

B - 144 mm

C - 144 mm

Angle (α) - 15 °

Weight - 71,6 Kg

NTN 7334DBC3P5 Bearing Advantage NTN 7334DBC3P5 Bearing Package NTN 7334DBC3P5 Bearing Fast Delivery NTN 7334DBC3P5 Bearing Service