7902T2G/GMP4/15KQTQ NTN bearing

Bearing 7902T2G/GMP4/15KQTQ

Angular contact ball bearings 7902T2G/GMP4/15KQTQ

Bearing number : 7902T2G/GMP4/15KQTQ

Size (mm) : 15x28x7

Brand : NTN

Bore Diameter (mm) : 15

Outer Diameter (mm) : 28

Width (mm) : 7

Bearing dimensions and specification in NTN catalogue:

d - 15 mm

D - 28 mm

B - 7 mm

C - 7 mm

Angle (α) - 20 °

Weight - 0,02 Kg

Cage material - polyamide

NTN 7902T2G/GMP4/15KQTQ Bearing Advantage NTN 7902T2G/GMP4/15KQTQ Bearing Package NTN 7902T2G/GMP4/15KQTQ Bearing Fast Delivery NTN 7902T2G/GMP4/15KQTQ Bearing Service