BPF2 NACHI bearing

Bearing BPF2

Bearing units BPF2

Bearing number : BPF2

Brand : NACHI

Bore Diameter (mm) : 15

Width (mm) : 22

Bearing dimensions and specification in NACHI catalogue:

d - 15 mm

A - 14 mm

A1 - 4 mm

B - 22 mm

H2 - 49 mm

J - 63.5 mm

L - 81 mm

N - 7 mm

S - 6 mm

Bolt (G) - M6

Weight - 0.20 Kg

NACHI BPF2 Bearing Advantage NACHI BPF2 Bearing Package NACHI BPF2 Bearing Fast Delivery NACHI BPF2 Bearing Service