7007UG/GMP4/15KQTQ NTN bearing

Bearing 7007UG/GMP4/15KQTQ

Angular contact ball bearings 7007UG/GMP4/15KQTQ

Bearing number : 7007UG/GMP4/15KQTQ

Size (mm) : 35x62x14

Brand : NTN

Bore Diameter (mm) : 35

Outer Diameter (mm) : 62

Width (mm) : 14

Bearing dimensions and specification in NTN catalogue:

d - 35 mm

D - 62 mm

B - 14 mm

C - 14 mm

Angle (α) - 20 °

Weight - 0,15 Kg

NTN 7007UG/GMP4/15KQTQ Bearing Advantage NTN 7007UG/GMP4/15KQTQ Bearing Package NTN 7007UG/GMP4/15KQTQ Bearing Fast Delivery NTN 7007UG/GMP4/15KQTQ Bearing Service